DONATIONS OF PONGAL ITEMS TO 46 POOR FAMILIES

DONATIONS OF PONGAL ITEMS TO 46 POOR FAMILIES 46 ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் அன்பளிப்பு – 12.01.2021 நடைமுறைப்படுத்தியோர்: Swo Batticaloa நிதியுதவி: பிரித்தானியாவில் வாழும் சில தழிழ் உறவுகள். பிரதேசம்: வெல்லாவெளி பிரதேச செயலாளர் பிரிவு, மட்டக்களப்பு