DONATIONS OF PONGAL ITEMS TO 46 POOR FAMILIES

DONATIONS OF PONGAL ITEMS TO 46 POOR FAMILIES

46 ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் அன்பளிப்பு – 12.01.2021

நடைமுறைப்படுத்தியோர்: Swo Batticaloa

நிதியுதவி: பிரித்தானியாவில் வாழும் சில தழிழ் உறவுகள்.

பிரதேசம்: வெல்லாவெளி பிரதேச செயலாளர் பிரிவு, மட்டக்களப்பு

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *